ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE
Karta płatniczaKarta płatnicza Karta płatniczaBankowość internetowa

Wybierz rodzaj wnioskowanej karty

VISA MASTERCARD
Tabela opłat i prowizji

Adres do wysyłki karty


* Oświadczam, że podany przeze mnie adres do wysyłki karty jest aktualny.

Wybierz sposób autoryzacji w bankowości internetowej

kodem SMS aplikacją mobilną bsGO
Tabela opłat i prowizji

Zgody i oświadczenia (do zaakceptowania)
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych biometrycznych w postaci wzoru podpisu przez Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój w celu jednoznacznego potwierdzenia mojej tożsamości jako osoby składającej wniosek (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
* Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w postaci telefonu, polegające na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne,
* Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w postaci sms, polegające na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne,
* Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego adresu mailowego w celu przesyłania przez Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

  • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
  • 2. Podane w ramach Wniosku online dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia z Administratorem Umowy oraz późniejszej realizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • 3. Podane w ramach Wniosku online dane biometryczne, tj. zdjęcie podpisu, będą przetwarzane wyłącznie w celu jednoznacznego potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek, przy czym podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby składającej wniosek, tj. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda na przetwarzanie ma charakter dobrowolny, jednak jej brak uniemożliwi realizację wniosku Klienta.
  • 4. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju danych osobowych znajdują się na stronie internetowej w zakładce „RODO”.

#bankujzdomu

Zostań w domu i złóż bezpieczny wniosek o kartę płatniczą lub dostęp do bankowości internetowej.

Posiadasz rachunek w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju i chciałbyś wyrobić kartę płatniczą, lub otrzymać dostęp do bankowości internetowej?
Teraz zrobisz to bezpiecznie, bez wychodzenia z domu w trzech prostych i bezpiecznych krokach. Dane podane w formularzu są zabezpieczone i szyfrowane, a więc w pełni bezpieczne.

1. Przygotuj kartkę i długopis, uzupełnij tekst według wzoru podanego poniżej.

Drogi Kliencie, w celu weryfikacji wpisz poniższy tekst na czystej kartce podpisując się podpisem zgodnym z Kartą Wzorów i Podpisów złożoną w Banku.
a) w przypadku Karty “Wniosek o wydanie Karty”
b) w przypadku dostępu do do bankowości internetowej “Wniosek o dostęp do bankowości internetowej”.
Poniżej wpisz aktualną datę, oraz podpisz wszystko swoim wzorem podpisu, tym samym który wpisałeś na Karcie Wzorów i Podpisów.

Bankowość internetowa

2. Uzupełnij formularz wraz ze wszystkimi zgodami, dołącz zdjęcie odręcznie napisanego wniosku.

3. Wyślij kompletny formularz i czekaj na kontakt ze strony Banku